(Ortho-)pedagoog (36 uur)


 • Salarisindicatie: €3.643 – €4.988 (bij 36 uur) conform CAO kinderopvang schaal 11
 • 8% vakantiegeld
 • 3% eindejaarsuitkering

Als (ortho-)pedagoog ben je verantwoordelijk voor het observeren en begeleiden van interacties tussen onze pedagogisch medewerkers en (zorg)kinderen. Ook adviseer je het MT en word je ingezet voor beleidsvorming.

Aantal uren: 36
Locatie: Nuenen

Functieomschrijving

Jouw doel is om samen met collega’s de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Je doet dit zowel op de kinderdagopvang, peuterwerk en de buitenschoolse opvang. Je belangrijkste, en meest tijdvullende taak, is het ondersteunen en adviseren van pedagogisch professionals door coaching on-the-job. Je draagt daarmee actief bij aan verbetering van de talenten van de medewerkers en kinderen op de groepen. Het gaat dus niet primair om je diagnostisch inzicht maar om je talent om professionals te laten groeien.

Alle werkzaamheden op een rijtje

 • Het observeren en begeleiden van interacties tussen pedagogisch medewerker en (zorg)kinderen met als doel de kwaliteit van de aangeboden opvang te waarborgen en verbeteren;
 • Het opstellen van juiste verslaglegging observaties;
 • Het incidenteel, op eigen initiatief of verzoek van pedagogisch medewerker, observeren en begeleiden van interactie tussen pedagogisch medewerker en (zorg)kind met mogelijke ontwikkelingsproblematiek;
 • Het opstellen, uitvoeren en evalueren handelingsplannen zorgkinderen;
 • Het monitoren van de uitvoering van deze handelingsplannen (door pedagogisch medewerkers);
 • Advies en “coaching on the job” van de pedagogisch medewerkers;
 • Het vaststellen van de prioriteiten voor de voortgang van de ondersteuning;
 • Vragen van medewerkers en ouders over ontwikkeling en begeleiding van kinderen beantwoorden en indien gewenst adviseren;
 • Indien gewenst / noodzakelijk op indicatie voorbereiden van en deelnemen aan oudergesprekken of ouderadvisering;
 • Organiseren en verzorgen van informatieavonden ouders m.b.t. pedagogische onderwerpen;
 • Het beantwoorden van specifieke vragen m.b.t. ontwikkeling kinderen peuteropvang, dagopvang en BSO;
 • MT te informeren over pedagogisch klimaat en kwaliteit op de groepen middels juiste rapportage;
 • MT te adviseren over pedagogische (bij)scholing medewerkers;
 • In overleg te zorgen voor de eigen persoonlijke en vakmatige ontwikkeling;
 • MT en directie adviseren m.b.t pedagogisch beleidsmatige zaken en een bijdrage leveren aan de pedagogische beleidsontwikkeling;
 • Te adviseren en informeren over de ontwikkeling en begeleiding van zorgkinderen op locatie;
 • Op afroep deel te nemen aan (interne) overlegvormen zoals MT-overleg, teamvergadering, zorgteamoverleg etc.;
 • Via opdracht contact te onderhouden met externe partijen;
 • Indien gewenst/noodzakelijk zorg dragen voor het in gang zetten van de juiste zorgrouting voor kinderen en/of de ouder(s);
 • Het fungeren als vraagbaak en gesprekspartner bij voorkomende pedagogische vraagstukken en/of werkveldontwikkelingen met duidelijk pedagogische raakvlakken.

Aanbod

 • Bij aanvang een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging;
 • Het salaris van deze functie is conform CAO kinderopvang ingedeeld in schaal 11 (€3.643 – € 4.988 bij een fulltime werkweek van 36 uur). Dit is exclusief 8% vakantiegeld en 3% eindejaarsuitkering.

Functie-eisen

 • WO-(ortho)pedagogiek met bij voorkeur relevante werkervaring in de kinderopvang, en/of jeugdgezondheidszorg (0-12 jaar) en/of jeugd GGZ;
 • Bij voorkeur lid van NVO en/of andere beroepsorganisatie;
 • Je hebt een brede theoretische kennis en vaardigheid op het gebied van diagnostiek en (ortho-)pedagogische begeleidings- en behandelingsmethodieken;
 • Je hebt een goed empathisch vermogen en kan goed met kinderen omgaan;
 • Je hebt inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze binnen kinderopvang;
 • Je bent flexibel en vaardig in het in het samenwerken in een (multidisciplinair) team;
 • Je hebt goede communicatieve- en adviesvaardigheden in de begeleiding van kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers;
 • Je hebt goede schriftelijke vaardigheden t.b.v. o.a. het opstellen van rapportage en handelingsplannen;
 • Je hebt sociale vaardigheden voor het overdragen van kennis en informatie en het kunnen coachen, stimuleren, enthousiasmeren en motiveren van medewerkers in/bij hun pedagogisch handelen;
 • Je hebt kennis van de omgang met gedragsproblemen;
 • Je hebt vaardigheid in het organiseren en coördineren van werkzaamheden;
 • Je bent vaardig in het optreden bij conflict- en bij overlegsituaties;
 • Je hebt vaardigheden in het analyseren van knelpunten, het uitbrengen van adviezen en het uitdragen van beleid;
 • Je hebt ervaring met Video Interactie Begeleiding.

Over de werkgever

De werkgever is een kinderopvangorganisatie met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang met locaties in Nuenen en Eindhoven. Binnen de organisatie werken ongeveer 165 enthousiaste en deskundige medewerkers. Daarnaast is de organisatie ISO 9001-HKZ gecertificeerd.

Interesse of meer informatie?

Spreekt deze functie jou aan en wil je meer informatie of solliciteren? Bel of stuur een e-mail naar Anne-Marie van den Ende of Lennart Stultiens of vul onderstaand formulier in.

Anne-Marie: anne-marie@stultiensrecruitment.nl | 06-29443874

Lennart: info@stultiensrecruitment.nl | 06-21851562


Solliciteer voor deze baan

 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, Max. bestandsgrootte: 10 MB.
  Toegestaan: PDF, DOC, DOCX. Max 10MB.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.