Human Resources Business Partner


Kern van de functie:

Adviseren en ondersteunen van het management bij de uitvoering van het P&O-beleid en het ontwikkelen van tactisch-strategisch  beleid voor een aandachtsgebied binnen P&O.

 

Context:

De afdeling P&O is onderdeel van de centrale diensten en wordt aangestuurd door een manager M&O die zitting heeft in het managementteam. De Afdeling HR  is zich volop aan het professionaliseren en vanuit een klantgedachte aan het werk. Focus ligt op digitalisering, klantgerichtheid, medewerkers betrokkenheid en werkplezier. Recent is gekozen voor een nieuwe HR-structuur met twee regionale HR BP’s, een aantal specialisten (o.a. op gebied van Leren & Ontwikkelen, Veiligheid&Vitaliteit en arbeidsmarkt)  en een Service Desk HR. De HR-adviseurs in de Service Desk vormen de eerste lijn en vangen alle voorkomende operationele HR vragen op. De HR BP’s in de regio hebben hun focus op doorontwikkeling van de regio en het leveren van een bijdrage aan vernieuwend HR Beleid. Zij vormen één team met de business controller en de team- regio leider.

 

Plaats in de organisatie:

Ontvangt leiding van het manager M&O.

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • Adviseren en ondersteunen in geval van complexe casuïstiek van het management;
 • Mede ontwikkelen van tactisch, strategisch  P&O-beleid met betrekking tot een toegewezen aandachtsgebied;
 • Leiden van HR-projecten.

Uitwerking in activiteiten:

 

Adviseren en ondersteunen van het management:

 • Adviseert en ondersteunt het management bij de implementatie en uitvoering van het P&O-beleid;
 • Bewaakt de uitvoering van het P&O-beleid, CAO en wet- en regelgeving en spreekt het management aan bij afwijkingen;
 • Adviseert het management bij vraagstukken op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting;
 • Biedt ondersteuning bij de interpretatie van ken- en stuurgetallen ten behoeve van het management zoals ziekteverzuimgegevens en personeelsverloop;
 • Adviseert het management in geval van onvoldoende functioneren van een medewerker, bij het oplossen van conflicten en bij herplaatsingen. Draagt zorg voor de dossiervorming;
 • Ondersteunt het management bij organisatieveranderingen op regio- of afdelingsniveau en brengt daarbij inzetbaarheid van medewerkers en uitwisselbaarheid van functies in kaart.

Mede ontwikkelen van tactisch, strategisch  HR-beleid met betrekking tot het toegewezen aandachtsgebied:

 • Volgt relevante ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied en beoordeelt deze op eventuele consequenties voor personeels- en organisatiebeleid en -activiteiten en signaleert en analyseert knelpunten binnen het aandachtsgebied;
 • Doet voorstellen voor een aanpassing/vernieuwing van het beleid;
 • Ontwikkelt, na akkoord van de manager M&O, (organisatiebreed) beleid voor het aandachtsgebied binnen de kaders van het strategisch P&O-beleid;
 • Presenteert het ontwikkelde beleid, op verzoek van de manager P&O, in het managementteam;
 • Werkt het vastgestelde beleid uit in procedures en draagt zorg voor de implementatie en stuurt zo nodig verandertrajecten aan;
  Ondersteunt het management bij uitvoerende taken met betrekking tot het aandachtsgebied.

Leiden van projecten met betrekking tot het toegewezen aandachtsgebied:

 • Stelt het projectplan op;
 • Geeft leiding aan het projectteam;
 • Bewaakt het budget;
 • Draagt zorg voor terugkoppeling aan de opdrachtgever.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • Minimaal kennis op hbo-niveau in de richting van personeel en arbeid is vereist aangevuld met kennis op hbo-niveau en meerjarige ervaring met betrekking tot het toegewezen aandachtsgebied. Daarnaast zijn kennis van de organisatie en kennis van projectmatig werken vereist. Ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied en in relevante wet- en regelgeving dienen te worden bijgehouden ten behoeve van beleidsontwikkeling;
 • Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van het vastgestelde strategisch HR-beleid. Het nemen van initiatieven is vereist bij het vertalen van ontwikkelingen naar beleid, het geven van adviezen en het aandragen van probleemoplossingen. Terugval is mogelijk op de manager M&O;
 • Sociale vaardigheden zoals tact, luistervaardigheid, hulpvaardigheid en overtuigingskracht zijn vereist bij het ondersteunen en adviseren van het management. Inlevingsvermogen, het kunnen overbruggen van tegenstellingen en het overwinnen van weerstanden zijn vereist bij het adviseren over het oplossen van conflicten, bij herplaatsingen en bij het implementeren van nieuw beleid.

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Lennart Stultiens info@stultiensrecruitment.nl / 06-21851562


Solliciteer voor deze baan

 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, Max. bestandsgrootte: 10 MB.
  Toegestaan: PDF, DOC, DOCX. Max 10MB.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.